Kajaki
Łódki pychówki
Park dzikich zwierząt
w Kadzidłowie
Klasztor starowierców
w Wojnowie
Park linowy Spychowo
Koniki polskie
w Popielnie
Góra Czterech Wiatrów
w Mrągowie
Muzeum przyrodnicze
w Krutyni

© 2007-2019 Gałkowo.pl Alexander Potocki: Polina Annenkova 

Zdjęcia/Fotos/Photos: Hubert Kaczorowski, April Ward

Tłumaczenie na angielski/Englische Übersetzung/ English translation: Tatiana Elizarova

Tłumaczenie na niemiecki/Deutsche Übersetzung/German translation:  Renate Marsch-Potocka