Jazda konna
Gałkowo Sharp Masters
Wielki bieg Św. Huberta,
czyli Hubertus
Mazurskie biegówki
Korty tenisowe
Cranberry Tennis Cup
Bania
Masaż
MTB Mazury
Maraton Mazury
Himalaje w Gałkowie
Rowery
Maszeruj z Potockim
albo giń!
Ping-pong

© 2007-2019 Gałkowo.pl Alexander Potocki: Polina Annenkova 

Zdjęcia/Fotos/Photos: Hubert Kaczorowski, April Ward

Tłumaczenie na angielski/Englische Übersetzung/ English translation: Tatiana Elizarova

Tłumaczenie na niemiecki/Deutsche Übersetzung/German translation:  Renate Marsch-Potocka